Soutěž Špatně skrytý vzkaz

Shledal jsem, že na blozích nastala doba vyhlašování soutěží. Nehodlám se tomuto určujícímu toku dějin vzpírat, a v mém blogu Špatně skrytý vzkaz je umístěn jeden (špatně) skrytý vzkaz. Jeho úspěšní objevitelé mne mohou (pochopitelně pod značkou "Špatně skrytý vzkaz") kontaktovat (vzkazem přes Fb, e-mailem či SMS), a při uvedení správného znění špatně skrytého vzkazu budou zařazeni do losování o tři hlavní ceny (výtisk knihy pohádek Šmajdovinky s autorským věnováním a autorovým vlastnoručním podpisem).

Uzávěrka pro došlá řešení je 7. července 2010 ve 22:55:22.

SOUTĚŽ JIŽ JE UZAVŘENA!

Řešení naleznete zde.

 


Do losování jsou zařazeni řešitelé
(čísla pro losování jsou v závorce za jménem):

1. Martina Nestorová (1, 17, 33, 49)
2. Vlastimil Shaana Šantroch (2, 18, 34)
3. dagmenka (3, 19, 35)
4. Jaroslav Chudáček (4, 20, 36)
5. Martin Řízský (5, 21, 37)
6. Libor Novotný (6, 22, 38)
7. Stanislav Dvořák (7, 23, 39)
8. Hanka Novotná (8, 24, 40)
9. Mira Stehno (9, 25, 41)
10. Petr Mrázek (10, 26, 42)
11. Irena Vaňková (11, 27, 43)
12. Eva Jedličková (12, 28, 44)
13. Jaroslava Vavříčková (13, 29, 45)
14. Miroslav Štorch (14, 30, 46)
15. Dagmar Králová (15, 31, 47)
16. Pavel Horký (16, 32, 48)

________________________________________________________________

Jak budou určeni výherci:

Po uzávěrce (7.7.) budou mezi všechny úspěšné řešitele postupně rozdělena čísla od 1 do 49, a to v pořadí, ve kterém byla jejich řešení doručena. Předpokládám, že víc než 49 řešitelů nebude (pokud ano, vymiňuji si možnost systém změnit), v případě nižšího počtu řešitelů než 49 bude mít každý čísel více - čísla se postupně přiřadí znovu od začátku seznamu (ano, pokud počet řešitelů nebude dělitelný sedmi, pak tím opravdu může být poněkud zvýhodněn ten, kdo zaslal řešení dříve). Výherce pak určí první tři vylosovaná čísla v prvním tahu Sportky losování v neděli 11. července. Pokud by v některém případě došlo ke zdvojení či ztrojení u jednoho řešitele, o udělení ceny rozhodnou čtvrté, respektive další čísla losovaná v prvním tahu (a pokud by to nestačilo, pak v tahu druhém).

Vyhlášení výsledků:

V 1. tahu Sportky v neděli 11. 7. 2010 byla tažena čísla v pořadí: 
11, 36, 43, 25, 30, 10 / 8

Výherci se tedy stávají:
Irena Vaňková (11)
Jaroslav Chudáček (36)
Mira Stehno (25)

Děkuju všem zúčastněným, výhercům gratuluju!
(Ceny byly všem třem výhercům odeslány poštou 15. července 2010.)

 

Vladimír