Tykáme si se Shakespearem (Leitnerka, Brno) 19. května 2011 - 8, 9 a 10 hod.

Pokud není William Shakespeare nejvýznamnější literární osobností dějin, přinejmenším do jejich první řady nepochybně patří. Přesto toho o Shakespearovi samotném moc nevíme; kdy se narodil jen přibližně tušíme, zato víme že manželce odkázal "svou druhou nejlepší postel," a jestli ona věčná díla psal opravdu on, o tom podnes existují pochybnosti. Tím zajímavější může být si o tom popovídat - o Williamovi, o době, kdy si Angličané uměli ještě tykat, i o tom, proč jeho dílo obdivují čtenáři a diváci už čtyři století. A proč si o tom třeba nepopovídat se Shakespearovým kolegou? 

S hercem, dramatikem i poetou, byť o trochu mladším a o hodně méně slavným, Vladimírem T. Gottwaldem, který už také byl různými shakespearovskými postavami ve stovkách představení v různých divadlech (v současnosti třeba i Poloniem v Krobotově inscenaci Hamleta v Dejvickém divadle).   

 

  

Kontakt

Vladimír T. Gottwald

vladimir054@gmail.com

Vyhledávání

______________________________________